Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 18

Autorzy: Jurij Griszin , Dariusz Jańczak :

Tytuł: Pomiar w czasie rzeczywistym stosunku sygnału do szumu dla sygnałów harmonicznych.

Streszczenie: W artykule zaprezentowano nową metodę wyznaczania w czasie rzeczywistym stosunku sygnału do szumu w przypadku sygnałów harmonicznych. Rekursywna procedura estymacji została opracowana przy wykorzystaniu estymatora największej wiarygodności oraz metody aproksymacji stochastycznej. Wyniki badań symulacyjnych potwierdziły wysoką efektywność algorytmu i niewielkie obciążenie obliczeniowe.

Słowa kluczowe: stosunek sygnału do szumu, estymacja w czasie rzeczywistym, estymator największej wiarygodności.

wstecz