Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 118

Autorzy: Yevgeni Bondarenko , Vasyl Kutin , Maryna Kutina , Assel Mussabekova , Konrad Gromaszek , Saule Smailova :

Tytuł: Ocena ryzyka wystąpienia chorób zawodowych wywołanych przez pola elektromagnetyczne generowane przez instalacje elektryczne najwyższego napięcia

Streszczenie: W pracy badano regularność w występowaniu ryzyka choroby zawodowej pracowników, spowodowane przez pole elektromagnetyczne, o częstotliwości przemysłowej w wysokonapięciowych instalacjach elektrycznych. Rozpatrywane były główne warunki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych (optymalne, dopuszczalne, szkodliwe, niebezpieczne) oraz możliwe przejścia między nimi, w zależności od wielkości energii elektrycznej, pochłanianej przez ciało pracownika. Zaproponowano nowe poziomy warunków pracy, związane z oddziaływaniem mocy elektrycznej, związanych z proponowanymi technikami. W pracy podano wyniki oceny wystąpienia ryzyka choroby zawodowej z wykorzystaniem modelu probit oraz zalecenia, dotyczące ustaleń mających na celu ich zmniejszenie.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, ryzyko, choroby, instalacja elektryczna, energia elektryczna.

wstecz