Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 87

Autorzy: Vitalii Mokin , Victoria Rodinkova , Tatiana Vuzh , Waldemar Wójcik :

Tytuł: Poprawa systemu monitorowania na podstawie podniesienia dokładności analizy dla alergicznego pyłku znalezionego w atmosferze miasta.

Streszczenie: Liczba pacjentów wrażliwych na alergeny pyłku z różnych gatunków roślin, stale wzrasta. Poważne przypadki alergii na pyłki (Pyłkowica) może prowadzić do rozwoju astmy. Astma oskrzelowa jest najczęstszym ostrym następstwem pyłkowicy. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób przewlekłych typowych zarówno dla dzieci i dorosłych. Jest więc bardzo ważne, aby analizować pyłek otrzymany z roślin alergennych i badać zmiany jego stężenia w czasie w powietrzu atmosferycznym. W celu rozwiązania powyższego zadania należy monitorować czynniki mające wpływ na emisję pyłku i jego rozprzestrzenianie się w powietrzu. Na bazie badań możemy zbudować model regresji dla przeprowadzenia takiej analizy i formowania prognoz.

Słowa kluczowe: pyłkowica, alergeny pyłków, atmosfera, zdrowie

wstecz