Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 48

Autorzy: Adam Skopec , Czesław Stec :

Tytuł: Strata minimalna i nadmiarowa w linii układu trójfazowego stowarzyszone z przepływem strumieni mocy pulsującej i oscylującej w dziedzinie czasu jako podstawa nowej interpretacji fizycznej i ekonomicznej kompensacji mocy biernej.. .

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozszerzenie koncepcji Fryzego w teorii mocy prądów niesinusoidalnych w analizie układów trójfazowych. Wymagany postulat Fryzego ujęcia zagadnień w dziedzinie czasu pozwala na efektywne sformułowanie ogólnych metod obliczeniowych dowolnego odbiornika 3-fazowego (liniowego lub nieliniowego, symetrycznego lub asymetrycznego). Wprowadzono dla odbiornika 3-fazowego zastępcze komponenty w postaci rezystancyjnej gwiazdy symetrycznej (układ czynny) oraz cztero-bieguna zupełnego (układ bierny). Proponowane rozszerzenie w niewielkim stopniu zmienia obliczenia w stosunku do układów jednofazowych. Uzyskuje się naturalną prostą interpretację fizyczną i ekonomiczną wyników analogiczną do wyników znanych z obwodów jednofazowych sinusoidalnych. Rozpatrzono przykłady ilustrujące zastosowanie prezentowanej metody

Słowa kluczowe: teoria mocy, prądy niesinusoidalne, moc bierna, kompensacja , układy trójfazowe

wstecz