Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 238

Autorzy: Zuzanna Siwczyńska :

Tytuł: Cyfrowe filtry hiperboliczne, eliptyczne w zastosowaniach do układów o parametrach rozłożonych

Streszczenie: W pracy użyto tzw. cyfrowych filtrów funkcyjnych do modelowania linii długiej R, L, G, C oraz R, L, –G, –C, wprowadzając filtry hiperboliczne i eliptyczne. W modelu tej pierwszej linii zastosowanie znajdują filtry hiperboliczne, w modelu drugiej eliptyczne. Pojawia się też pojęcie filtru tangencjalnego.

Słowa kluczowe: filtry funkcyjne hiperboliczne, filtry funkcyjne eliptyczne, linia długa, modelowanie cyfrowe

wstecz