Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 185

Autorzy: Lubomir Marciniak :

Tytuł: Identyfikacja zwarć doziemnych wysokorezystancyjnych w sieciach średnich napięć

Streszczenie: W pracy przedstawiono sposób wykrywania wysokooporowych zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć oparty na zastosowaniu kryterium falkowego. Omówiono specyfikę zwarć wysokooporowych i przedstawiono model zabezpieczenia. Załączono przykłady detekcji zwarć z udziałem bardzo dużej nieliniowej rezystancji przejścia rzędu 100 k.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie ziemnozwarciowe, kryterium falkowe, duża nieliniowa rezystancja zwarcia.

wstecz