Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 162

Autorzy: Paweł Piotrowski :

Tytuł: Analiza zastosowań sztucznych sieci neuronowych do krótkoterminowego prognozowania mocy oraz produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych

Streszczenie: W tekście przedstawiono przegląd metod prognozowania krótkoterminowego generacji mocy oraz produkcji energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Przedstawiono zbiorczy zestaw potencjalnych zmiennych objaśniających do modeli prognostycznych. Wykonano przykładowe prognozy oraz sformułowano wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: prognozowanie krótkoterminowe mocy, system fotowoltaiczny, dobór zmiennych, sztuczne sieci neuronowe.

wstecz