Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 158

Autorzy: Paweł Szcześniak :

Tytuł: Przemienniki częstotliwości bez magazynu energii prądu stałego z przekształtnikiem matrycowym zasilanym ze źródła prądowego

Streszczenie: W artykule zostały omówione układy przemienników częstotliwości bez magazynu energii prądu stałego, z przekształtnikiem matrycowym, który jest zasilany ze źródła prądowego. Omówione zostały zależności napięciowe, w postaci charakterystyk wzmocnienia napięciowego, dla układów: przekształtnika matrycowego prądu, matrycowo-reaktancyjnych przemienników częstotliwości typu buck-boost II i boost.

Słowa kluczowe: przekształtnik matrycowy, modulacja wektora przestrzennego, źródło prądowe.

wstecz