Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 155

Autorzy: Krzysztof Skarżyński :

Tytuł: Możliwości iluminacji barokowego Pałacu Zamoyskich w Kozlówce Palace in Kozlowka

Streszczenie: Artykuł przedstawia możliwości kształtowania nocnego wizerunku Pałacu Zamoyskich w Kozłówce za pomocą różnych sposobów jego oświetlenia. Praca zawiera krótki opis historyczny i architektoniczny obiektu, a także cztery koncepcje jego iluminacji, przedstawione w postaci wizualizacji komputerowych. Ta najbardziej odpowiednia została przez autora scharakteryzowana przez podanie danych projektowych w postaci charakterystyki sprzętu oświetleniowego, jego rozmieszczenia i uzyskanego rozkładu luminancji.

Słowa kluczowe: technika świetlna, projektowanie oświetlenia, iluminacja obiektów, wizualizacja komputerowa oświetlenia

wstecz