Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 146

Autorzy: Maciej Zajkowski , Urszula Błaszczak , Łukasz Budzyński :

Tytuł: Analiza wykorzystania wyświetlaczy ciekłokrystalicznych do budowy opraw oświetlenia awaryjnego o zmiennej treści

Streszczenie: Oprawy oświetleniowe pozwalają obecnie na dynamiczną zmianę strumienia świetlnego poprzez regulatory i ściemniacze. Nowoczesne oprawy LED dają dodatkowo możliwość modyfikacji parametrów kolorymetrycznych, głównie temperatury barwowej. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny zapewniać odpowiednią widoczność prezentowanych treści, zarówno pod względem luminancji i jej rozkładu jak również pod względem barwy. W artykule przeprowadzona będzie analiza zastosowania wyświetlaczy zbudowanych w technologii LCD, OLED, DLP i LCoS do konstruowania opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego o zmiennej i programowanej treści.

Słowa kluczowe: LCD, oświetlenie awaryjne, oprawa oświetleniowa

wstecz