Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 139

Autorzy: Piotr Bogusz , Mariusz Korkosz , Adam Powrózek :

Tytuł: Analiza wpływu sprzężeń magnetycznych na właściwości maszyny reluktancyjnej przełączalnej

Streszczenie: W pracy omówiono wpływ sprzężeń magnetycznych międzypasmowych na wybrane właściwości czteropasmowej maszyny reluktancyjnej przełączalnej pracującej jako generator. Na podstawie modelu numerycznego został wyznaczony główny strumień magnetyczny dla jednego z wybranych uzwojeń. Dla pozostałych niezasilanych uzwojeń określono strumienie sprzężone. Na podstawie modelu obwodowo-polowego wyznaczono przebiegi czasowe prądów, napięć, momentu elektromagnetycznego przy uwzględnieniu wszystkich istniejących sprzężeń magnetycznych oraz przy założeniu niezależności magnetycznej pomiędzy poszczególnymi pasmami generatora. W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono praktyczną weryfikację wpływu sprzężeń magnetycznych na przebiegi czasowe prądów i napięć. Zamieszczono wnioski odnośnie możliwości pomijania sprzężeń magnetycznych międzypasmowych w modelu obwodowym generatora reluktancyjnego przełączalnego.

Słowa kluczowe: maszyna reluktancyjna przełączalna, praca generatorowa, sprzężenia magnetyczne.

wstecz