Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 135

Autorzy: Bogdan Sapiński , Stanisław Krupa , Andrzej Matras :

Tytuł: Symulacja obwodu sterującego tłumika z cieczą MR działającą w trybie ściskania

Streszczenie: W pracy opisano wyniki symulacji numerycznych obwodu sterującego tłumika z cieczą MR działającą w trybie ściskania. Określono wpływ wysokości szczeliny roboczej i prądu na strumień magnetyczny skojarzony z obwodem sterujacym. Zakładając harmoniczny ruch tłoka, obliczono prąd w obwodzie sterującym przy zasilaniu napięciem stałym i danych wysokościach szczeliny roboczej. Wyznaczono przykładowe charaterystyki tłumika, przedstawiające zależność wytwarzanej siły od wysokości szczeliny roboczej dla przyjetych wartości prądu.

Słowa kluczowe: tłumik MR, obwód sterujący, szczelina robocza, strumień magnetyczny, siła

wstecz