Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 96

Autorzy: Alexandru Lavric , Valentin Popa :

Tytuł: Analiza parametrów różnych algorytmów routingu w sieci WSN przeznaczonej do realizacji koncepcji Smart City.

Streszczenie: W artykule zaprezentowano algorytm routingu w sieci WSN wykorzystywanej jako element koncepcji Smart City. Analizowano algorytmy Flooding, Probabilistic Broadcast oraz Convergecast. Do analizy wykorzystano platformę symulacyjną Omnet++ 4.3 oraz MiXiM. Stwierdzono że najlepsze właściwości ma algorytm Flooding. Z punktu widzenia liczby otrzymywanych pakietów najlepszą przepustowość miał algorytm Convergecast.

Słowa kluczowe: Smart City, routing, Flooding, Convergecast

wstecz