Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 81

Autorzy: Roman Vorobey , Oleg Gusev , Konstantin Tyavlovsky , Alexander Svistun , Lyudmila Shadurskaya , Nadezhda Yarzhembitskaya , Konrad Kierczynski :

Tytuł: Kontrolowanie charakterystyk przetworników fotowoltaicznych w oparciu o półprzewodniki

Streszczenie: W pracy przedstawiono właściwości fotoelektrycznych przetworników z samoistną foto przewodnością na bazie półprzewodników z głęboką wieloładunkową domieszką. Wykorzystanie takich struktur pozwala w sposób istotny rozszerzyć zakres dynamicznej czułości i otrzymać nowe funkcjonalne właściwości fotodetektorów. Przetworniki fotoelektryczne na bazie półprzewodników z głęboką wieloładunkową domieszką typu akceptorowego pozwalją zbudować urządzenia o szerszej funkcjonalności, a struktury z wieloładunkową domieszką typu donorowego mają lepszą liniowość charakterystyki energetycznej. Przy projektowaniu foto odbiorników z rozszerzonymi funkcjonalnymi możliwościami wykorzystano model rekombinacyjnych procesów na wieloładunkowej domieszce w szerokiej skali gęstości mocy promieniowania optycznego

Słowa kluczowe: przetwornik fotoelektryczny, przełączenia charakterystyk, konduktywność samoistna, wieloładunkowa domieszka, stan ładunkowy.

wstecz