Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 62

Autorzy: Piotr Warda , Eligiusz Pawłowski :

Tytuł: Symulacja metody korekty składowej stałej w sygnale przetwarzanym przez przetwornik „napięcie-częstotliwość”

Streszczenie: W artykule prezentuje się efekty symulacji metody korekty składowej stałej w sygnale przetwarzanym przez tor pomiarowy z częstotliwościowym nośnikiem informacji zawierającym przetwornik „napięcie-częstotliwość”. Program symulatora opracowano w środowisku programistycznym LabVIEW firmy National Instruments. Przedstawiono przykładowe efekty symulacji przetwarzania składowych sygnału testowego: sinusoidalnego i prostokątnego. Zaprezentowano wyniki pracy symulatora po zastosowaniu korekty składowej stałej.

Słowa kluczowe: pomiar napięcia, przetwornik „napięcie-częstotliwość”, tor pomiarowy z częstotliwościowym nośnikiem informacji, LabVIEW.

wstecz