Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 58

Autorzy: Dariusz Swisulski , Stanisław Czapp :

Tytuł: (Analiza metrologiczna komputerowego systemu ochrony przed porażeniem w układach napędowych o regulowanej prędkości kątowej

Streszczenie: Układy napędowe o regulowanej prędkości kątowej zawierają przekształtniki energoelektroniczne, które są przyczyną odkształcenia prądu ziemnozwarciowego. Wyższe harmoniczne tego prądu utrudniają dobór zabezpieczeń przeciwporażeniowych i ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W artykule przedstawiono analizę metrologiczną systemu ochrony przeciwporażeniowej, który może być zastosowany w układach napędowych z przekształtnikami. Zwrócono uwagę na problem detekcji odkształconego prądu ziemnozwarciowego, w szczególności na przyczyny błędów pomiaru wartości skutecznej prądu.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo elektryczne, prądy niesinusoidalne, prąd dotykowy, analiza metrologiczna.

wstecz