Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 46

Autorzy: Eligiusz Pawłowski , Dariusz Świsulski :

Tytuł: Mikroprocesorowe przetworniki napięcie-częstotliwość i częstotliwość-napięcie

Streszczenie: W artykule zaprezentowano problematykę cyfrowego przetwarzania napięcie-częstotliwość oraz częstotliwość-napięcie. Przedstawiono układy przetworników zrealizowanych w technice mikroprocesorowej, omówiono przebiegi czasowe sygnałów i algorytmy działania. Dokonano analizy błędów przetwarzania oraz zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych zrealizowanych układów.

Słowa kluczowe: przetwornik napięcie-częstotliwość, przetwornik częstotliwość-napięcie, modulacja częstotliwości impulsów.

wstecz