Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 26

Autorzy: Piotr Kopniak :

Tytuł: Akwizycja ruchu z wykorzystaniem kilku kontrolerów Kinect

Streszczenie: Artykuł opisuje proces budowy systemu akwizycji ruchu (ang. motion capture) z wykorzystaniem kontrolerów Microsoft Kinect 360 i Kinect One. Przedstawiono w nim sposób użycia kilku kontrolerów równolegle i sposób wykorzystania darmowych szkieletów programistycznych do stworzenia oprogramowania do rejestracji ruchu. Artykuł zawiera wyniki porównania systemów akwizycji ruchu wykorzystujących jeden oraz dwa kontrolery jednocześnie oraz wskazuje ścieżki przyszłego rozwoju systemu.

Słowa kluczowe: akwizycja ruchu, grafika 3D, kontrolery gier, stereowizja, śledzenie szkieletu, Kinect.

wstecz