Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 11

Autorzy: Ariel Dzwonkowski , Anna Golijanek-Jędrzejczyk , Leszek Rafinski :

Tytuł: Szacowanie niepewności funkcji przetwarzania przetwornika napięciowego na przykładzie przetwornika LEM CV 3-500

Streszczenie: W referacie zaprezentowano metodologię szacowania niepewności funkcji przetwarzania przetwornika napięciowego, na przykładzie przetwornika LEM CV 3-500. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody opartej na Przewodniku GUM z zastosowaniem prawa propagacji niepewności oraz metody numerycznej Monte Carlo. W artykule przeprowadzono także analizę porównawczą wyników oceny pomiaru napięcia metodą symulacji Monte Carlo oraz wyników uzyskanych metodą związaną z prawem propagacji niepewności, dla kilku wybranych wartości napięcia oraz częstotliwości.

Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, metoda Monte Carlo, przetworniki pomiarowe.

wstecz