Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 1

Autorzy: Grzegorz Młynarz , Sylwester Robak :

Tytuł: Stabilność kątowa systemu elektroenergetycznego z zainstalowanymi źródłami fotowoltaicznymi

Streszczenie: Globalne ocieplenie klimatu jest głównym czynnikiem powodującym wzrost zainteresowania Odnawialnymi Źródłami Energii. W związku ze spadkiem kosztów pozyskania energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych, będącego skutkiem postępu w technologii produkcji i spadających cen krzemu przewiduje się zwiększenie tempa przyrostu instalacji PV. Mogą się przez to zmienić niektóre aspekty stabilności systemu elektroenergetycznego (SEE). W tej pracy przedstawiono przegląd stosowanych modeli i wyników badań opublikowanych w światowej literaturze odnośnie wpływu źródeł PV na stabilność kątową SEE.

Słowa kluczowe: stabilność SEE, potencjał energii słonecznej, duże źródła PV, modelowanie

wstecz