Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 212

Autorzy: Mykhaylo Zagirnyak , Aleksandr Serdiuk , Tetyana Korenkova :

Tytuł: Ograniczenia niekawitacyjnego działania systemu elektrohydraulicznego z napędem elektrycznym o zmiennej częstotliwości

Streszczenie: W artykule zaproponowano metodę określenia granic działania niekawitacyjnego systemu elektrohydraulicznego z elektrycznym napędem o zmiennej częstotliwości. Wyznaczono analityczną zależność na wyznaczanie wartości krytycznej względnej częstotliwości kołowej. Zależność ta opisuje niekawitacyjne działanie systemu transportu cieczy. Utworzono model matematyczny urządzenia elektrohydraulicznego z napędem elektrycznym o zmiennej częstotliwości oraz kanału kawitacyjnego w sieci wodociągowej. Otrzymane zależności zmienności ciśnienia w systemie hydraulicznym potwierdzają możliwość ochrony kawitacyjnej systemu elektrohydraulicznego z napędem elektrycznym ze zmienną częstotliwością.

Słowa kluczowe: system elektrohydrauliczny, procesy kawitacyjne, napęd elektryczny ze zmienną częstotliwością

wstecz