Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 199

Autorzy: Ihor Shchur , Andrzej Rusek , Maksym Mandzyuk :

Tytuł: Energooszczędna praca PMSM w pojazdach elektrycznych z uwzględnieniem nasycenia magnetycznego i strat w żelazie

Streszczenie: W artukóle opracowano polepszone modeli matematyczne i komputerowe maszyny synchronicznej o magnesach trwałych (PMSM) z uwzględnieniem nasycenia magnetycznego oraz strat w żelazie. Obliczono krzywe optymalne składowych prądu twornika dla maksymalnej efektywności energetycznej pracy PMSM. W celu ustalenia punktu przejścia od pierwszej do drugiej strefy sterowania prędkości proponuje się wykorzystać informacje o zadaniu napięcia falownika. Stworzono model komputerowy układu sterowania napędem pojazdów elektrycznych na bazie PMSM, który działa z maksymalną wydajnością w szerokim zakresie prędkości obrotowej oraz jest nieczuły na zmiany parametryczne.

Słowa kluczowe: maszyna synchroniczna o magnesach trwałych, osłabienie pola, nasycenie magnetyczne, straty w żelazie, energoefektywne sterowanie.

wstecz