Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 188

Autorzy: Paweł Niedbalski , Stefan Filipowicz :

Tytuł: Problem Burst Suppresion w monitorowaniu i diagnostyce mózgu wcześniaków

Streszczenie: W pracy przedstawiono dużą przydatność kliniczną przekształcenia sygnału EEG w silnie skompresowany zapis CFM. Bardzo dużo informacji, które tworzy zapis EEG (setki próbek na sekundę na każdy kanał) wymagają do interpretacji specjalistycznej wiedzy, w aparacie CFM zostaje zamienione w zwarty w czasie i łatwy do interpretacji dla neonatologa zapis. Przydatność zapisu CFM może być różnorodna w zależności od użytego algorytmu transformacji. W niniejszej pracy zaprezentowano i przetestowano rożne algorytmy przekształcające EEG w CFM i badamy ich istotne relacje z konkretnymi stanami klinicznymi, zasygnalizowano znaczenie problemu Burst Suppresion w badaniach i diagnostyce wcześniaków.

Słowa kluczowe: elektroencefalografia, monitoring i diagnostyka mózgu, CFM , aEEG

wstecz