Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 169

Autorzy: Eugeniusz Kurgan , Piotr Gas :

Tytuł: Symulacja pola elektromagnetycznego i rozkładu temperatury w tkance ludzkiej w czasie RF hipertermii

Streszczenie: W artykule tym przedstawiono sposób obliczania mocy wytwarzanej przez koloid zawierający superparamagnetyczne nanocząsteczki. Zjawisko relaksacji Browna i Néelea zostało uwzględnione przy wyprowadzaniu wzorów na moc. Na koniec przedyskutowano wpływ różnych parametrów cząsteczki na wytworzoną moc.

Słowa kluczowe: hipertermia nanocząsteczek, metoda elementów skończonych, zjawisko relaksacji Browna i Néelea

wstecz