Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 166

Autorzy: Andrzej Krawczyk , Katarzyna Ciosk , Barbara Grochowicz :

Tytuł: Ryzyko i zagrożenie w polu elektromagnetycznym – krytyczna analiza pojęć

Streszczenie: W artykule przeprowadzono analizę pojęć, występujących w szeroko rozumianej ochronie życia i zdrowia człowieka, a mianowicie ryzyka i zagrożenia. Są to pojęcia wielokrotnie zamiennie używane, co może prowadzić do fałszywych interpretacji informacji o przewidywanym niebezpieczeństwie

Słowa kluczowe: ryzyko, zagrożenie, pole elektromagnetyczne

wstecz