Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 162

Autorzy: Ewa Korzeniewska , Agnieszka Duraj , Cezary Koneczny , Andrzej Krawczyk :

Tytuł: Elektrody cienkowarstwowe jako elementy układów systemów telemedycznych

Streszczenie: W artykule opisano współczesne trendy w zakresie wytwarzania elektrod cienkowarstwowych wykorzystywanych w telemedycynie. Elektrody takie stanowią elementy składowe systemów informatycznych i stanowią integralną część odzieży. Przedstawiono również standardy przesyłu informacji używane w systemach medycznych.

Słowa kluczowe: telemedycyna, próżniowe nanoszenie cienkich warstw, elektrody medyczne, standard przesyłu informacji.

wstecz