Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 159

Autorzy: Bolesław Kalicki , Józef Mróz , Andrzej Krawczyk , Anna Jung , Agnieszka Lipińska-Opałka , Agnieszka Iwaniszczuk , Janusz Żuber , Piotr Murawski :

Tytuł: Odległe efekty leczenia wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I z zastosowaniem magnetoterapii uzyskane w badaniu termowizyjnym

Streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystykę wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I. Na przykładzie jednego chorego wskazano na trudności diagnostyczne i możliwość wykorzystania badania termowizyjnego do diagnostyki i monitorowania leczenia rehabilitacyjnego z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego. Do oceny rozkładu wartości temperatury zastosowano kamerę termowizyjną.

Słowa kluczowe: Wielomiejscowy zespól odruchowy typu I, magnetoterapia, termografia

wstecz