Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 148

Autorzy: Andrzej Jąderko , Michał Kowalewski :

Tytuł: Wyznaczanie parametrów wiatru w energetyce odnawialnej

Streszczenie: W artykule opisano metody wyznaczania parametrów wiatru stosowane w energetyce odnawialnej. Podano podstawowe wiadomości dotyczące powstawania wiatru. Opisano czynniki wpływające na zasoby energetyczne wiatru. Pokazano podstawowe zależności opisujące energię wiatru. Otrzymano rozkłady kierunku i prędkości wiatru na podstawie danych historycznych ze stacji meteorologicznej. Obliczono gęstości mocy wiatru dla różnych kierunków. Obliczenia przeprowadzono za pomocą oprogramowania WAsP – Wind Resource Estimation Program.

Słowa kluczowe: parametry wiatru, metody wyznaczania, turbina wiatrowa, energia odnawialna

wstecz