Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 112

Autorzy: Paweł Bieńkowski , Paweł Cała , Bartłomiej Zubrzak , Jaromir Sobiech :

Tytuł: Pole elektromagnetyczne z pasma powyżej 40 GHz – zastosowanie i możliwości pomiarowe

Streszczenie: W pracy przedstawiono wybrane aspekty związane z wykorzystaniem widma fal milimetrowych na częstotliwościach przekraczających 40 GHz oraz możliwości pomiarowe pola elektromagnetycznego (PEM) w tym paśmie. Opisano technologie bezprzewodowej transmisji danych pracujące na częstotliwościach przekraczających 60 GHz, wykorzystywane w sieciach WPAN i WLAN, a także podano przykłady różnych innych zastosowań, jak np. broń elektromagnetyczna. Zbadano możliwości pomiarowe pól z zakresu częstotliwości 60-90 GHz komercyjnych mierników PEM o nominalnym zakresie częstotliwościowym poniżej tego pasma.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, PEM, pasmo E, metrologia PEM

wstecz