Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 95

Autorzy: Marek Garbaruk , Norbert Litwińczuk :

Tytuł: Krótkoczasowa transformata Fouriera impulsów ultraszerokopasmowych UWB

Streszczenie: W artykule przedstawione zostało zastosowanie krótkoczasowej transformaty Fouriera (STFT) do analizy ultraszerokopasmowych impulsów falkowych. Pokazano wybrane okna czasowe wykorzystywane w analizie STFT oraz ich wpływ na wyznaczone spektrogramy Fouriera impulsów UWB. Spektrogramy Fouriera pokazane zostały w formie poziomicowej oraz jako rysunki trójwymiarowe 3D.

Słowa kluczowe: krótkoczasowa transformata Fouriera STFT, spektrogramy Fouriera, sygnały UWB.

wstecz