Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 88

Autorzy: Tadeusz Skoczkowski , Sławomir Bielecki :

Tytuł: Konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych w procesie budowy sieci inteligentnych

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych podczas procesu tworzenia struktur sieci inteligentnych (Smart Grid). Opisano konsekwencje dla operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) w przypadku rozwoju sieci inteligentnych i pojawienia się na rynku energii elektrycznej prosumentów. Przedstawione rozważania koncentrują się na problematyce końcowego odbiorcy (jego roli, potencjalnych korzyściach, motywacjach, obawach, uprawnieniach i nowych relacjach z OSD) w kontekście zagadnień związanych z wdrażaniem Smart Grid.

Słowa kluczowe: inteligentne sieci elektroenergetyczne, odbiorca, prosument, operator systemu dystrybucyjnego

wstecz