Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 81

Autorzy: Artur Dziułko , Adam Milczarek , Mariusz Malinowski :

Tytuł: Implementacja algorytmu równego podziały mocy biernej ze sterowaniem uchybem napięcia w autonomicznej mikrosieci AC

Streszczenie: Artykuł omawia zagadnienia implementacji hierarchicznego systemu sterowania, zawierającego metodę sterowania uchybem amplitudy i częstotliwości napięcia przekształtnika oraz algorytm równomiernego podziału mocy biernej w autonomicznej mikrosieci elektroenergetycznej AC. W klasycznej metodzie sterowania uchybem podział mocy biernej zależy od stosunku mocy czynnych poszczególnych przekształtników. Nie ma możliwości sterowania tym podziałem, co może prowadzić do przeciążenia i wyłączenia przekształtnika bądź cyrkulacji mocy biernej pomiędzy przekształtnikami. Przedstawione rozwiązanie zapewnia równy podział mocy biernej bez względu na zmieniającą się moc czynną, co eliminuje wspomniane problemy.

Słowa kluczowe: mikrosieć AC, równy podział mocy biernej, sterowanie hierarchiczne, sterowanie uchybem.

wstecz