Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 70

Autorzy: Bolesław Kuca , Tomasz Kisielewicz , Michał Borecki , İlhan Tarimer , Heorgiy Lysiak :

Tytuł: Praktyki ochrony odgromowej napowietrznych linii średniego napięcia z przewodami niepełnoizolowanymi

Streszczenie: Artykuł zawiera krótką charakterystykę urządzeń ochrony odgromowej napowietrznych linii średniego napięcia z przewodami niepełnoizolowanymi oraz zasady ich doboru i instalowania. Zwrócono uwagę na techniczną, ekonomiczną i normalizacyjną stronę ich doboru i instalowania oraz dokonano oceny kryteriów wariantowego instalowania jednego z rozpatrywanych urządzeń.

Słowa kluczowe: ochrona odgromowa, linie napowietrzne, przewody niepełnoizolowane

wstecz