Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 50

Autorzy: Danyelle Santana , Niraldo Ferreira , Fabiano Costa , Antonio Lima :

Tytuł: Nowa metoda bazująca na algorytmie Prony do określania parametrów generatora synchronicznego

Streszczenie: W artykule zaproponowano system, bazujący na algorytmie Prony, służący do analizy stanów przejściowych w generatorze synchronicznym poddanym testom trójfazowego zwarcia. Porównano tę metodę z tradycyjną metodą bazującą na normie IEEE-115. Algorytm wykorzystujący metodę Prony był bardzie dokładny.

Słowa kluczowe: algorytm Prony, generator synchroniczny, testy zwarciowe

wstecz