Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 20

Autorzy: Zbigniew Kłosowski :

Tytuł: Analiza możliwości wykorzystania turbozespołu wiatrowego do stabilizacji napięcia w węźle elektroenergetycznej linii SN z wykorzystaniem symulatora pracującego w czasie rzeczywistym

Streszczenie: W artykule analizowany jest problem zastosowania turbozespołów wiatrowych, zainstalowanych w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia, do realizacji dodatkowych celów niż tylko generowanie energii elektrycznej. Jednym z takich celów jest stabilizacja napięcia w określonym węźle sieci (odbiór wrażliwy na zmiany napięcia). W tym przypadku niezbędny jest nadrzędny regulator, który będzie oddziaływał na wewnętrzny układ sterowania turbozespołu wiatrowego w celu zmiany wartości mocy biernej. Do analizy pracy tego typu układu elektroenergetycznego zastosowano cyfrowy symulator (sieć elektroenergetyczna oraz turbozespół wiatrowy wraz z wewnętrznymi układami sterowania) pracujący w czasie rzeczywistym. Symulator zbudowany jest na bazie komputera osobistego z kartami pomiarowymi. Zaproponowano konstrukcję symulatora, który może bezpośrednio współpracować z rzeczywistym regulatorem nadrzędnym. Pozwala to na prowadzenie analizy pracy złożonego układu elektroenergetycznego bez konieczności zapoznawania się z charakterystykami pracy tego regulatora. Przedstawiono przykładowe wyniki analizy pracy tego układu.

Słowa kluczowe: symulator cyfrowy, analiza układów elektroenergetycznych, generacja rozproszona, usługi systemowe.

wstecz