Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 246

Autorzy: Grażyna Gilewska :

Tytuł: Dokładność wyznaczania parametrów optycznych obrazów medycznych z punktu widzenia pomiarów morfometrycznych

Streszczenie: Poniższy artykuł prezentuje aspekty oceny dokładności wyznaczania parametrów optycznych obrazów medycznych z punktu widzenia pomiarów wybranych wskaźników morfometrycznych. Przedstawiono również ich wpływ na pomiary realizowane w oparciu o cyfrowe obrazy radiologiczne. Badane obrazy analizowano wykorzystując parametry optyczne obiektów wzorcowych o zmiennej grubości symulujących elementy badanych obiektów.

Słowa kluczowe: technologia obrazu, normalizacja, pomiary, parametry morfometryczne.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.58

wstecz