Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 226

Autorzy: Jakub Smołka , Maria Skublewska-Paszkowska :

Tytuł: Porównanie metod interpolacji z wykorzystaniem rzeczywistych danych ruchu

Streszczenie: Podczas sesji akwizycji ruchu niektóre marker mogą zostać chwilowo przesłonięte. Powstałe przerwy mogą zostać wypełnione z użyciem metod interpolacji. Dodatkowe dane zarejestrowane równocześnie z ruchem często próbkowane są z inną częstotliwością. Wynika stąd zapotrzebowanie na metodę resamplingu dla danych ruchu. Artykuł porównuje metody krzywych sklejanych Catmulla-Roma, zmodyfikowaną metodę Catmulla-Roma i krzywych przejściowych między parabolami . Do porównania w dwóch aspektach (wypełnianie przerw i resampling) wykorzystano rzeczywiste dane ruchu.

Słowa kluczowe: dane ruchu, interpolacja, resampling

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.54

wstecz