Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 209

Autorzy: Viktor Mokerov , Waldemar Wójcik , Tatyana Balova :

Tytuł: Metoda projektowania systemów zorientowanych procesowo oparta na modelu ontologicznym

Streszczenie: W artykule rozpatrzono zastosowanie ontologii w zadaniu projektowania systemów informacyjnych, opartych na architekturze zorientowanej na usługach. Dla wsparcia procesu projektowania opracowano ontologię odpowiadającą konceptualnemu i logicznemu poziomowi funkcjonalnego przedstawienia modelu Zachmana. Zaproponowano ocenę semantycznego podobieństwa funkcji do tworzenia architektury systemu na podstawie modelu procesów. Zastosowanie zaproponowanej ontologii do projektowania systemów pozwala organizować proces zarządzania wiedzą na wstępnym etapie cyklu życia systemu.

Słowa kluczowe: projektowanie systemów informatycznych, podobieństwo semantyczne, klasteryzacja.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.51

wstecz