Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 192

Autorzy: Łukasz Stawiarski :

Tytuł: Minimalizacja parametrów kondensatora bilansującego w jednofazowym przekształtniku AC-DC

Streszczenie: Występujące w jednofazowych systemach AC–DC zjawisko niezbilansowania mocy chwilowych wymaga stosowania tymczasowych magazynów energii. W spotykanych topologiach oprócz rozwiązań tradycyjnych (pasywnych) coraz częściej pojawiają się rozwiązania polegające na aktywnym magazynowaniu energii, co pozwala na minimalizację pojemności kondensatorów pośredniczących (ang. DC-link). W artykule zaproponowano jedno z takich rozwiązań. Opisano topologię i działanie układu sterowania oraz zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych.

Słowa kluczowe: jednofazowy przekształtnik AC–DC, aktywne magazynowanie energii bilansującej, PFC, jednostkowy współczynnik mocy, kondensator pośredniczący

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.47

wstecz