Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 164

Autorzy: Marek Szadkowski , Krzysztof Maźniewski , Dominik Duda :

Tytuł: Obraz statystyczny wyładowań niezupełnych w oleju

Streszczenie: W artykule zaprezentowano propozycję metody interpretacji wyników pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz). Analizując zależności liniowe między współczynnikami statystycznymi opisującymi rozkłady fazowe i amplitudowe wnz, starano się pokazać różnice i podobieństwa w „obrazach statystycznych” wyładowań w oleju, ulotowych i wewnętrznych. Artykuł jest efektem kontynuacji badań nad nowymi metodami interpretacji wyników uzyskiwanych tzw. metodą elektryczną pomiaru wnz.

Słowa kluczowe: wysokie napięcie, wyładowania niezupełne, układ izolacyjny, rozkłady statystyczne.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.42

wstecz