Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 160

Autorzy: Jerzy Nadaczny , Piotr Zubielik :

Tytuł: Pomiary wyładowań niezupełnych w izolacji uzwojeń stojana generatora w trybie on-line i off-line

Streszczenie: Wyładowania niezupełne są symptomem i przyczyną pogorszenia się właściwości elektrycznych izolacji stojanów wielu typów generatorów pracujących w elektrowniach. Próby on-line (w czasie pracy maszyny) i off-line (w czasie postoju generatora) pomagają personelowi obsługi w elektrowniach określić problemy z izolacją maszyn wirujących.

Słowa kluczowe: Wyładowania niezupełne, pomiar w trybie on-line i off-line, hydrogenerator

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.41

wstecz