Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 157

Autorzy: Janusz Szczechowski , Krzysztof Siodła , Peter Werle :

Tytuł: Lokalizacja wyładowań niezupełnych – pomiar funkcji przejścia na części aktywnej transformatora

Streszczenie: Urządzenia wysokonapięciowe, takie jak np. transformatory, stanowią jeden z ważniejszych elementów systemu przesyłu energii elektrycznej. W związku ze wzrastającymi wymaganiami dotyczącymi optymalizacji konstrukcji transformatorów, zmniejszaniem wymiarów oraz ilości użytej izolacji rośnie zagrożenie pojawienia się wyładowań niezupełnych (wnz) w przypadku drobnych uszkodzeń lub źle wykonanego systemu izolacji części aktywnej. Diagnoza i dokładna lokalizacja tak powstałych na etapie produkcyjnym źródeł wyładowań niezupełnych jest przedmiotem tego artykułu. Opisana w artykule metoda dotyczy lokalizacji wnz z wykorzystaniem częściowej funkcji przejścia uzwojenia uzyskanej z pomiarów wykonanych na części aktywnej transformatora.

Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, część aktywna, transformatory, funkcja przejścia.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.40

wstecz