Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 152

Autorzy: Justyna Michalak :

Tytuł: Wybrane aspekty oddziaływania elektrowni na środowisko

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane aspekty oddziaływania elektrowni konwencjonalnych na środowisko. Scharakteryzowano działania podejmowane przez elektrownie w celu obniżenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Elektrownie oddziałują na powietrze atmosferyczne, glebę i wodę, a za ich pośrednictwem na rośliny, zwierzęta i ludzi. Oddziaływanie elektrowni na środowisko sprowadza się do skażenia pyłami, tlenkami siarki, azotu i węgla, związkami organicznymi, popiołem oraz sadzą, a towarzyszy temu hałas.

Słowa kluczowe: elektrownie konwencjonalne, oddziaływanie elektrowni na środowisko, dyrektywa IED, dopuszczalne emisje.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.39

wstecz