Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 148

Autorzy: Grzegorz Dombek , Zbigniew Nadolny , Piotr Przybyłek :

Tytuł: Badanie czynników wpływających na zdolność cieczy elektroizolacyjnych do transportu ciepła

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań czynników wpływających na zdolność cieczy elektroizolacyjnych do transportu ciepła. Rozpatrywanymi czynnikami były rodzaj cieczy elektroizolacyjnej, temperatura, zawilgocenie i zestarzenie. Analizowanymi właściwościami wpływającymi na zdolność cieczy do transportu ciepła były przewodność cieplna, lepkość oraz gęstość. Właściwości te mają istotny wpływ na rozkład temperatury w transformatorze.

Słowa kluczowe: ciecze elektroizolacyjne, przewodność cieplna, lepkość, gęstość.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.38

wstecz