Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 141

Autorzy: January Mikulski :

Tytuł: Współczesne wymagania i badania przewodów OPGW

Streszczenie: W artykule przedstawiono wymagany zakres badań typu przewodów OPGW wskazując jednocześnie na aktualne wymagania dotyczące tych badań. Sformułowano ponadto w oparciu o zdobyte doświadczenia w eksploatacji przewodów OPGW w krajowych liniach napowietrznych 110-400 kV aktualne wymagania dla tych przewodów.

Słowa kluczowe: przewody OPGW, włókna światłowodowe, badania typu, aktualne wymagania

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.36

wstecz