Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 137

Autorzy: Piotr Oramus , Marek Florkowski :

Tytuł: Symulacje przepięć atmosferycznych występujących w sieci elektroenergetycznej WN dla różnych modeli matematycznych ograniczników przepięć oraz linii przesyłowych

Streszczenie: Artykuł dotyczy modelowania zmienno-częstotliwościowych modeli ograniczników przepięć oraz modeli linii przesyłowych, stosowanych do obliczeń koordynacji izolacji przy użyciu programu symulacyjnego EMTP/ATP. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki symulacji przepięć podczas wyładowań piorunowych w rozpatrywanej sieci elektrycznej. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem różnych modeli ograniczników przepięć oraz linii przesyłowych, w celu porównania wpływu zastosowanego modelu ograniczników przepięć i linii przesyłowych, na wyniki symulacji.

Słowa kluczowe: modele linii przesyłowych, modele ograniczników przepięć, przepięcia atmosferyczne, symulacje w programie EMTP/ATP

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.35

wstecz