Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 133

Autorzy: Marek Florkowski , Jakub Furgał , Maciej Kuniewski :

Tytuł: Symulacje przepięć przenoszonych przez transformatory energetyczne

Streszczenie: Przepięcia przenoszone przez uzwojenia transformatorów energetycznych stanowią narażenia układów izolacyjnych transformatorów oraz urządzeń zasilanych. Przepięcia są przenoszone przez transformatory w wyniku zjawisk przejściowych w uzwojeniach stanowiących złożone układy nieliniowe pomiędzy którymi istnieją silne sprzężenia elektromagnetyczne. Symulacje przepięć przenoszonych przez transformatory wymagają stosowania modeli transformatorów, odzwierciedlających zjawiska występujące w warunkach propagacji przepięć między uzwojeniami. W artykule przedstawiono wyniki symulacji przepięć przenoszonych przez uzwojenia transformatora wykonane przy zastosowaniu modeli transformatorów istniejących w programie EMTP/ATPDraw oraz opracowanego modelu wysokoczęstotliwościowego transformatora. Symulacje porównano z wynikami badań.

Słowa kluczowe: przepięcia przenoszone, symulacje komputerowe, modele transformatorów

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.34

wstecz