Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 129

Autorzy: Dominik Duda , Krzysztof Maźniewski , Marek Szadkowski :

Tytuł: Komplementarne wykorzystanie metody elektrycznej i akustycznej do analizy modelowych źródeł wyładowań niezupełnych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań wykonanych na modelowych źródłach wnz w celu ustalenia czy możliwe jest zwiększenie funkcjonalności metody emisji akustycznej (EA) tak aby uzyskiwać za jej pomocą informację o poziomie ładunku pozornego lub innego parametru mierzonego metodą elektryczną.

Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, ładunek pozorny, metoda elektryczna, metoda emisji akustycznej.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.33

wstecz