Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 121

Autorzy: Eugeniusz Kornatowski :

Tytuł: Zastosowanie metody SSM w wibroakustycznej diagnostyce transformatorów energetycznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wibroakustyczną metodę diagnozowania stanu mechanicznego części aktywnej transformatora. Analizie podlega sygnał drgań kadzi w stanie nieustalonej pracy nieobciążonego transformatora, w czasie kilku pierwszych sekund od załączenia zasilania. Metodę oparto na algorytmie SSM (Spectral Subtraction Method) redukując „zakłócający” wpływ na pomiar zjawiska magnetostrykcji. Stwierdzono, że wykorzystanie metody SSM do analizy sygnału drgań kadzi transformatora umożliwia detekcję defektów uzwojeń.

Słowa kluczowe: transformator, uzwojenia, rdzeń, metoda wibroakustyczna.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.31

wstecz