Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 114

Autorzy: Tomasz Błażejczyk , Henryk Sibilski , Krzysztof Krasuski :

Tytuł: Eksperymentalne porównanie dwóch różnych światłowodowych czujników prądu przeznaczonych do zastosowań w środowisku wielkich prądów

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania czujnika światłowodowego w kontekście dotychczas stosowanych przekładników prądowych w elektroenergetyce. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych pola magnetycznego występującego w otoczeniu modelu linii napowietrznej przewodzącej prąd. Badania wykonano przy zastosowaniu dwóch czujników światłowodowych przeznaczonych do współpracy z innymi długościami fali świetlnej: 635 nm i 1550 nm. Przedstawiono analizę odpowiedzi czujników światłowodowych.

Słowa kluczowe: pole magnetyczne, efekt magnetooptyczny, czujnik światłowodowy, pomiar prądu.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.29

wstecz